Privacyreglement

TwaKa respecteert het recht op bescherming van uw persoonsgegevens en handelt daarbij naar de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de bescherming van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wanneer u zich registreert via de website van TwaKa worden de gegevens van het registratieformulier vastgelegd in onze database.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

TwaKa maakt gebruikt van uw gegevens om producten en diensten op maat aan te kunnen bieden. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over nieuwe producten en diensten van TwaKa.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

Om websites beter en sneller te laten functioneren en om deze op persoonlijke voorkeuren te kunnen afstemmen is bepaalde informatie nodig. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst.

TwaKa gebruikt cookies uitsluitend voor statistische doeleinden. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken kunt u het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Google Analytics

TwaKa maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door dit cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google beheerde servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u op onze website uitvoeren met behulp van de gebruikersnaam en wachtwoord die u bij het invoeren van uw persoonsgegevens hebt aangemaakt. Twaka wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Duur

TwaKa bewaart uw persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die nodig is voor de verwerkelijking van de hierboven genoemde doeleinden of gedurende een eventuele, wettelijk vereiste, aanvullende periode.

Wijziging privacyreglement

TwaKa behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit privacyreglement worden hier gepubliceerd.

Laatste wijziging 31 januari 2022

Contactgegevens

TwaKa Food Software

T.a.v. A van Vreede

Bouwstraat 11

7483 PA Haaksbergen

Telefoon: 085-7731833

E-mail: info@twaka.nl